Vyšehradský kodex | Klementinum

Vyšehradský kodex

Kodex vyšehradský je latinsky psaný evangelistář, označován za nejvýznamnější a nejcennější rukopis v Čechách. Byl vytvořen nejspíše při příležitosti korunovace prvního českého krále Vratislava II. v roce 1085, proto bývá nazýván i Korunovačním kodexem.

Kniha výňatků z evangelií obsahuje 108 bohatě ilustrovaných pergamenových listů, celkem 26 stran z toho tvoří obrazy evangelistů, Kristovy rodiny či obrazy ze Starého zákona a také českého patrona svatého Václava. Obrazové složky řadí Kodex mezi nejvzácnější iluminované rukopisy druhé poloviny 11. století v Evropě. Naprostou většinu rukopisu napsal jeden písař. Zadní deska Kodexu je rovněž potažena látkou, na kterou je přišita mandorla s trůnícím a žehnajícím Kristem. Podle posledních výzkumů vznikl evangelistář v prostředí bavorské klášterní školy, blízké řezenské výtvarné tradici. Místem vzniku bylo nejspíše řezenské skriptorium Emmerames.

Kodex byl zřejmě předán Vratislavu II. při korunovaci na prvního českého krále na Pražském hradě 15. června 1085. Král uchovával knihu ve svém sídle na Vyšehradě, odkud pochází její název. Asi roku 1228, kdy proběhla v Praze další královská korunovace, byl přenesen do metropolitní knihovny sv. Víta. Asi v roce 1619 byl odvezen do Dlouhé Vsi, aby byl uchráněn před kalvíny. Od druhé poloviny 18.století je Kodex uložen v pražském Klementinu, pouze během druhé světové války byl převezen na Karlštejn.
Vyšehradský kodex byl v roce 2005 zařazen mezi národní kulturní památky České republiky. V Klementinu je nyní pro návštěvníky vystavena faksimile Kodexu z roku 2012.

video